Početna O nama Kontakt
Indukciono grejanje
Frekventni pretvarač
Peći za topljenje
Druge priemne indukcionog grejanja

Peći za topljenje metala

Topljenjem metala indukcionim grejanjem postiže se:

  • homogenost sastava i temperature,
  • kvalitet i čistoća liva,
  • minimalno prisustvo gasova u livu
  • mogućnost vođenja procesa u vakuumu ili zaštićenoj atmosferi.

Dvostruka peć

Glavne karakteristike

Izlivni sistem je izrađen od čeličnih profila koji obezbeđuju bezbedan rad tokom izlivanja liva iz peći. Oklop izlivnog sisteme sprečava prskanje liva po induktoru.

Čvrsta čelična konstrukcija izlivnog sistema smanjuje distorziju tokom izlivanja liva, čime se produžava radni vek izolacione mase.

Peći se izrađuju za feromagnetnte i neferomagnetne - obojene metale. Za feromagnetne metale izlivni sistem je izrađen sa nabojnom masom, a za obojene metale i sa grafitnim loncem.

Kalem induktora je izrađen od bakarnih cevi pravougaonog poprečnog preseka koji obezbeđuje čvrstinu, dugotrajnost i veliku efikasnost kalema.
Efikasno vodeno hlađenje kalema induktora obezbeđuje dug radni vek izolacione mase.

Izlivni sistem je pored elektro-hidraulične pumpe za izlivanje snabdeven i ručnom hidrauličnom pumpom kojom se može vršiti izlivanje liva u slučaju nestanka električne energije.

Proizvodimo peći sa jednim ili dva izlivna sistema sa jednom napojnom jedinicom.


Izlivni sistem sa loncem AX400

Peći za kontinualno livenje

Izlivni sistem sa nabojnom snagom 500kg Fe

U tabeli 1 prikazan je proizvodni učinak indukcionih peći ELING izražen u kg/h liva za različite snage pretvarača.

Podaci u tabeli dati su za zagrejanu peć
(drugo topljenje), odgovarajuću i čistu šaržu.

Za druge materijale, podatke za bronzu pomnožiti sledećim koeficientima:

  • 2,65 - zlato,
  • 1,5 - srebro,
  • 1,2 - aluminijumska bronza,
  • 0,8 - bakar.

Izlivni sistem kapaciteta 2t Al

Tabela 1

Izlivni sistem kapaciteta 8000kg Fe
Snaga pretvarača 3MW

Izlivni sistem kapaciteta 3000kg Fe
Snaga pretvarača 1.2MW