Legure aluminijuma

Aluminijumske legure su mešavina aluminijuma i raznih drugih elemenata. Različiti materijali, kada se dodaju u aluminijumsku osnovu, značajno poboljšavaju osobine aluminijuma, kao što su otpornost na koroziju, mogućnost kovanja i valjanja, čvrstoću, i druge pozitivne osobine u raznim kombinacijama.
Glavni legirajući elementi su silicijum, mangan, magnezijum, bakar, cink, nikl, hrom i titanijum. U nekim slučajevima primenjuju se i olovo, bizmut, vanadijum, cirkonijum, gvožđe ili bor. Svaki od njih menja ne samo osobine legure, već takođe i njenu gustinu.

Legure serije 1000:

Legure serije 1000 se uopšteno nazivaju mekim legurama. Najčešće se koriste u elektro i hemijskoj industriji, ali se mogu naći i u obliku cevi, cevčica, čipki, žice, folije i drugim primenama.
Sadrže najmanje 99% aluminijuma, i obično samo tragove drugih metala, sa nekoliko izuzetaka kao što je legura 1100, koja sadrži 0.12% bakra. Sa druge strane, glavne nečistoće su gvožđe i silicijum.
Zbog visokog udela aluminijuma, imaju niske mehaničke osobine, ali se dobro oblikuju. Imaju veoma dobru otpornost prema koroziji i dobru termalnu i električnu provodnost.
Preuzmi PDF: 1xxx Series of alloys

Legure serije 2000:

Serija 2000 čini skup takozvanih „tvrdih legura“. One se najčešće koriste u avioindustriji i vojnim primenama. Druge primene uključuju: ploče, oklope, žice, šipke, profile, cevi i otkovke.
Bakar je glavni legirajući element legura ove grupe, ali mnoge od njih sadrže značajne količine silicijuma, mangana, magnezijuma, nikla ili titanijuma.
Odlikuju se visokom čvrstoćom, ali zahtevaju tretman rastvornog žarenja ili dugotrajnog starenja da bi se postigle maksimalne karakteristike. Nakon termičkog tretmana, mogu po osobinama da se približe valjanom čeliku. Dobra obradivost je pozitivna osobina ove serije, ali ne nudi dobru otpornost na koroziju. Legura 2024 je verovatno najšire korištena i najpoznatija legura u avio industirji.

Preuzmi PDF: 2xxx Series of alloys

Legure serije 3000:

Serija 3000 je još jedan skupo „mekih legura“. Glavni legirajući element je mangan. Bakar i magnezijum se takođe često sadrže. Legura 3003 nudi priličnu čvrstoću i dobra je za preradu. Cela serija je prilično otporna na koroziju, ali nije omiljena za mašinsku obradu. Primena uključuje: limove, ploče, cevi i cevčice.

Preuzmi PDF: 3xxx Series of alloys

Legure serije 4000:

Serija 4000 legura sadrži povišen nivo silicijuma, i tipično se ne koristi za ekstruziju. Legure ove serije su pogodne za žicu za zavarivanje i lemljenje. Njihova primena uključuje i limove i otkovke.

Preuzmi PDF: 4xxx Series of alloys

Legure serije 5000:

Serija 5000 je sledeći skup „tvrdih legura“. One sadrže relativno visok procenat magnezijuma, i imaju mangana, hroma i titanijuma kao drugih primarnih legirajućih elemenata.
Poseduju veoma dobru otpornost na koroziju izazvanu morskom vodom, što ih čini veoma popularnim za primenu u brodogradnji. Koriste se u vidu ploča, limova, žice, cevi, provodnika, otkovaka, alata, žice i elektroda za zavarivanje i folije.
Serija 5000 poseduje nisku do srednju čvrstoću, ali, slično kao 4000, ima dobre karakteristike na zavarivanju. Nije pogodna za hladnu preradu, a podizanje temperature može dovesti do korozije.

Preuzmi PDF: 5xxx Series of alloys

Legure serije 6000:

Kod serije 6000 koriste se magnezijum i silicijum kao glavni legirajući elementi, dok se drugi poznati legirajući elementi koriste u pojedinim legurama ove grupe.
One zauzimaju i najveći deo tržišta aluminijumskih proizvoda. Mnoge od ovih legura su relativno jeftine, široko dostupne, i čvrste. Pogodne su i za završnu obradu. Poseduju dobru otpornost na koroziju, obradivost, mogućnost zavarivanja, oblikovanja, i osrednju čvrstoću. Takođe su podložne termičkim tretmanima. Mogu se rastvorno žariti i stariti, sve do stanja T-6.
Neke od najpoznatijih legura serije 6000 će biti diskutovane kasnije, radi lakšeg i logičnijeg praćenja.

Preuzmi PDF: 6xxx Series of alloys

Legure serije 7000:

Legure serije 7000 sadrže najveći procenat cinka, kao njihovog glavnog legirajućeg elementa. Silicijum, nikl mangan kod njih nisu uobičajene.
One nude visoke mehaničke osobine, dobru obradivost i primenjivost termičkih postupaka, ali poseduju lošu otpornost prema koroziji. Čine sledeću grupu „tvrdih legura“. Takođe se često koriste u avioindustriji i vojnim primenama. Primenjuju se u obliku limova, ploča, žice, šipki, ekstrudiranih proizvoda, konstrukcionih oblika, cevi, otkovaka itd.
7075 je među legurama sa najboljim mehaničkim osobinama, i naročito često se koristi u konstrukcionim primenama u avioindustriji.

Preuzmi PDF: 7xxx Series of alloys