Terminologija

Legura
Različite karakteristike metala se mogu unaprediti dodavanjem drugih elemenata. U slučaju aluminijuma koji se koristi za izradu profila, magnezijum i silicijum su glavni legirajući elementi. Ostali koji se često koriste su: bakar, cink, mangan, titanijum, bizmut i hrom.

Aluminijum
Element koji se u izobilju nalazi u zemljinoj kori, kao sastavni deo mnogih minerala, uključujući boksit. Termin aluminijum se često koristi i za legure kada se govori u tehničkom kontekstu.

Anodiziranje
Elektro-hemijski postupak tretiranja površine profila, kojim se metal na površini transformiše u oksid aluminijuma. Debljina sloja oksida je uobičajeno između 5 i 25 um. Jedan um je hiljaditi deo milimetra.

Boksit
Mineral koji se najčešće eksploatiše za proizvodnju aluminijuma. Boksit obično sadrži između 20 i 30 procenata aluminijuma i javlja se obično u tropskim predelima blizu ekvatora. Australija, Brazil i Jamajka na primer, imaju velika ležišta. Boksit se vadi na površinskim kopovima. Ime dolazi od oblasti Les Baux u južnoj Francuskoj, gde postoje veliki kopovi.

Opisana kružnica
Prečnik kružnice u koju može da stane poprečni presek profila, predstavlja meru veličine profila. Uobičajeno se koristi da bi se odredila veličina prese koja je potrebna za proizvodnju nekog profila.

Ekstruzija
Metod koji se koristi za proizvodnju metalnih profila, pri čemu se najčešće misli na aluminijum. Bakar, mesing i magnezijum se takođe mogu ekstrudirati, ali uz veće teškoće.

Legure koje se termički tretiraju
Tip legura koje dobijaju čvrstoću kroz postupak otvrdnjavanja precipitacijom (termički tretman), i koje se koriste za profile. Legure koje se ne tretiraju termički dobijaju čvrstoću dodavanjem različitih legirajućih elemenata, ili hladnim valjanjem, i koriste se prvenstveno za limove, trake i folije.

Homogenizacija
Termički tretman koji ujednačeno raspoređuje legirajuće elemente u materijalu.

Bilet
Za proizvodnju profila livnice liju aluminijumske legure u oblik okruglih ingota (trupaca ili bileta), čiji je prečnik prilagođen kontejneru na pojedinoj presi, a dužine je šest do sedam metara.

Prirodna anodizacija
Anodizacija bez dodavanja boje. Pošto je aluminijumov oksid providan, vidi se i prirodna površina profila.

Perimetar
Putanja koju pređe olovka krećući se po spoljašnjem obodu poprečnog preseka profila, a zatim i po unutrašnjem obodu. Izražava se u milimetrima. Perimetar se koristi za izračunavanje površine profila za površinske tretmane (perimetar x dužina)

Snaga prese
Snaga sa kojom se metal gura kroz matricu. Snaga se danas uglavnom izražava u meganjutnima (MN), a ranije su korištene tone. Deset meganjutna je otprilike jednako 1000 tona. Najveća presa u pogonu SAPA razvija maksimalnu snagu od 65 MN. ELING-ova presa je snage 35 MN.

Primarni metal
Elementarni aluminijum koji se dobija iz aluminijumovog oksida, koji je opet proizveden iz boksita. U Švedskoj postoji jedna fabrika za proizvodnju primarnog aluminijuma, kubikenborg Aluminium (KUBAL) u Sundsvolu. Fabrike na Balkanu koje proizvode primarni aluminijum jesu: Mostar, Kombinat aluminijuma Podgovrica, ALRO Rumunija.

Sekundarni metal
Pretopljeni metal od aluminijumskih proizvoda ili otpada koji nastaje u toku proizvodnog procesa.

Polu-šuplji profili
Pun profil koji na sebi ima šupljinu koja je skoro, ali ne potpuno, zatvorena. Može se desiti da takođe zahteva pravljenje šuplje matrice ili redizajniranje profila.

Pun profil
Nasuprot šupljem profilu, pun profil nema šupljina.