Mehaničke osobine

Na sledećim stranicama čitalac može naći korisne tehničke informacije i vrednosti vezane za aluminijum i njegove karakteristike.

Katalog sa mehaničkim karakteristikama i preporukama

Drugim rečima, ovo je katalog sa mehaničkim i preporukama za korišćenje naših proizvoda. To može biti zatezna čvrstoća – ili kada proizvod počinje da puca. Može, takođe, biti radijus pod kojim ga je moguće saviti ili koliko je moguće saviti proizvod prilikom upotrebe.

Tabele obično koriste inženjeri ili konstruktori za svoje proračune.

ELING radi u skladu sa Evropskim sistemom standarda.
Preuzmi PDF