Početna O nama Kontakt
Indukciono grejanje
Frekventni pretvarač
Peći za topljenje
Druge priemne indukcionog grejanja

Napojna jedinica - frekventni pretvarač

ELING frekventni pretvarači su zasnovani na IGBT tehnologiji poslednje generacije. Nova tranzistorska tehnologija omogućuje značajno povećanje efikasnosti.

Princip rada frekventnih pretvarača je sledeći:
Mrežni napon (380V, 50Hz) ispravlja se i filtrira u usmeraču. Zatim se jednosmerni napon pretvara u naizmenični u invertoru. Kao prekidački elementi u invertoru se koriste IGBT tranzistori. Svi energetski poluprovodnički elementi imaju izolovanu bakarnu osnovu. Invertorski panel se hladi vodom i pošto je hladnjak galvanski odvojen od napona napajanja ne postoji problem elektrolize vode.

IP-1600 (1600 kW, 500 Hz) Ormar pretvarača sa kontrolnom elektronikom

IP-300 (300kW, 700 Hz)

Upravljaćka jedinica definiše frekvencu invertora, precizno održavajući invertorsko kolo u rezonanci. Amplitudu izlaznog napona invertora definiše upravljačka jedinica i može se kontinualno podešavati.

Radna frekvenca invertora zavisi od vrste primene indukcionog grejanja i kreće se u granicama od 500Hz do 50kHz. Nižim učestanostima vrši se topljenje većih količina metala i grejanje masivnih blokova pre kovanja. Više učestanosti se koriste za površinske obrade kaljenjem, grejanje sitnih komada pre kovanja i topljenje manjih količina metala.

Snaga frekventnih pretvarača ELING kreće se u rasponu od 2kVA do reda MVA, u zavisnosti od primene indukcionog grejanja.

IP-200 (200kW,1000 Hz)


IP-100 (100kW, 70 kHz)