Početna O nama Kontakt
Aluminijumski profili
Aluminijum
Proizvod
Šipke
Profili
Tehničke informacije
Legure aluminijuma
Mehaničke osobine
Tolerancije
Terminologja
Tehnologija presovanja aluminijuma
Termička obrada
Kontrola kvaliteta

 

Temper oznake

Svaka obrada bilo to da je termička ili mehanička koju prođe aluminijumska legura ima svoju oznaku.Tako se u svakom trenutku zna na koji način je legura tretirana. U zavisnosti od oznake legura mora da ima i određena svojstva.

  • Nema termički tretman za legure: 1xxx, 3xxx i 5xxx serije razvija snagu kroz hladnu preradu nakon istiskivanja, ako oblik dozvoli.
  • Dodatni termički tretman za legure: 2xxx, 6xxx i 7xxx serije, koje imaju najveću snagu od svih aluminijumskih legura, postižu svoju maksimalnu snagu kroz kontroliranu toplotnu obradu, ponekad i na ekstruziji, a ponekad u odvojenoj peći.

Primer označavanja legure-oznaka: 6063-T5. Prvi deo oznake ukazuje na određenu leguru iz serije 6xxx (Mg i Si), a T5 oznaka govori koji je termički tretiman prošla ta legura odnosno da se hladi sa povišene temperature i veštački stari.